Obchodní podmínky                          

 

 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, uvede pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude dostupný na uvedeném e-mailu a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Prodejce a provozovatel eshopu

Adresa:

Jiří Hudec

Josefa Skupy 2431

434 01 Most

Tato adresa neslouží k zaslání zboží zpět, pro zaslání zboží naleznete adresu níže

IČ: 86781391

DIČ: CZ7808062779

Email: hudec@obchod-kufry.cz

Tel: +420 734 714 214

datová schránka: zivvsgd

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • V žádném případě nebudou údaje o kupujícím poskytnuty jakékoliv jiné straně
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Lze požádat o pozdější odeslání objednaného zboží, max však o 3 dny

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle zákonu 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U nás toto máte prodlouženo na 30 dní (30denní lhůta se nevztahuje na nábytek na objednávku jako jsou postele, skříně, regály, komody, poličky, křesílka, sedací soupravy nebo psací stoly). Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (nejlépe tím že vyplníte reklamační formulář, zde zadáte jako důvod vrácení "vrácení v zákonné lhůtě") Do reklamačního protokolu napište také číslo účtu na který si přejete zaslat peníze zpět. Zboží  by mělo být bez poškození, ve stavu v jakém bylo odesláno a v původním obalu (pokud byl dodán originální obal). Na obal nepište ani adresu, tu napište na papír který nalepíte na obal! Pokud tyto náležitosti nesplňuje, jsme oprávněni si strhnout částku odpovídající poškození, zpětné montáži, nebo obalu. Náklady spojené s případným sestavením výrobku (pokud si to zákazník vyžádá a je mu za to účtován příplatek) se nevrací. Zboží zasílejte řádně zabalené a pojištěné, odpovídající částkou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě odstoupení od kupní smlouvy fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou (při vyplnění IČ nebo DIČ v objednávce), záleží na smluvním vztahu mezi prodejcem a kupujícím (dle obchodního zákoníku). Zboží nemusí být přijato zpět (obzvláště při velkých odběrech zboží) , nebo může být účtován  manipulační poplatek ve výši nejméně 10%

Možnost vrácení finanční částky:

přes bankovní účet (zákazník číslo bankovního účtu napíše do reklamačního formuláře nebo na náš e-mail). Pokud zákazník nemá bankovní účet, po domluvě, může být částka zaslána i jinou formou, ale je nutno počítat s náklady, které si prodávající započte do vrácené částky, např. složenkou (poštovné + administrativní náklady =  80 Kč).  Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Zboží zasílejte zpět Českou poštou (ne jako obyčejný balík) nebo firmou PPL případně DPD, můžete zvolit i jiného dopravce.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Zboží po 30 denní lhůtě bude po přijetí vráceno zpět kupujícímu, nebo nebude přijato od přepravce, pokud se nebude jednat o reklamaci.

 

Doručení zboží

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Objednané zboží je doručováno zprostředkovatelskou firmou DPD, nebo Českou poštou (na Slovensko firmou DPD). Volbu zasilatelské firmy si zákazník vybírá sám při objednávce. Bližší info k cenám a formě doručení je uvedeno v sekci "Informace pro kupující". Osobní odběr - viz. sekce "Osobní odběr"

NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ: pokud si zboží zákazník nepřevezme, bude mu zaslán e-mail s požadavkem na úhradu nákladů spojených s poštovným, které činí 99 Kč, tato úhrada se provádí bankovním převodem do týdne od doručení e-mailu

 

Doručení poškozeného zboží

Zásilky jsou řádně zabaleny,pokud by se přesto stalo, že zásilka přijde poškozená, neprodleně nás kontaktujte na e-mail, nebo tel. č. uvedené v kontaktech. Reklamaci poškození přepravní firmou můžete řešit s námi, nemusíte jí řešit s přepravní firmou, to je naše výhoda, oproti jiným internetovým obchodům.

 

Osobní odběr

 • Adresa výdejního místa v Mostě je Areál Rico, Obchod-detem.cz, Kostelní 658 (na základě objednávky a po domluvě možný osobní odběr ihned) 
 • osobní odběr je možný pouze na základě předchozí objednávky

Pokud nebude zásilka vyzvednuta do 7 dní od potvrzení e-mailem že je připravena k odběru, bude objednávka ze strany prodávajícího zrušena

 

Platba za zboží

Zboží je možno uhradit při převzetí zboží na dobírku,nebo bankovním převodem, čímž ušetříte 30 Kč za dobírku. Neposílejte peníze dříve než Vám bude e-mailem potvrzeno, že zboží se opravdu nachází ve skladě a bude Vám přidělen variabilní symbol. Platbu posílejte ihned po přidělení var.symbolu, nejpozději následující den, pokud toto nesplníte, nemůžeme garantovat, že objednané zboží bude skladem.

 

Reklamace zboží

Pokud u jednotlivého zboží není uvedena vyšší záruční doba, potom záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Záruku také neposkytujeme maloobchodům pokud je zboží k dalšímu prodeji (zde záleží na individuální domluvě)

Vytkl-li nabyvatel (zákazník)  zciziteli (prodejci) vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat

Zákazník vyplní na našich stránkách reklamační formulář, vytiskne a přiloží k reklamovanému zboží. Pokud nemá tiskárnu, stačí vyplnit reklamační protokol a do zásilky přiložit papír kde bude uvedeno číslo reklamace, nebo celé jméno na které bylo zboží zasláno či reklamováno

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní, od doručení zboží (vetšinou to bývá mnohem dříve). Prodávají reklamaci posoudí co nejdříve a rozhodne se pro opravu zboží, výměnu zboží, vrácení peněz za zboží, nebo reklamaci neuzná a vrátí zboží zpět i s vyjádřením zákazníkovi

Zboží zasílejte zpět řádně zabalené, Českou poštou nebo firmou PPL případně jiným dopravcem. Cena za poštovné se vrací pouze v případě uznání reklamace a za cenu "cenného balíku" zaslaného českou poštou.

Pokud nebude k reklamovanému zboží přiložen žádný papír, ani nebude vyplněn reklamační protokol, nebo bude vyplněn nesprávně, může být na zásilku pohlíženo, jako na vrácení v rámci 14 (30) denní zákonné lhůty.

Pokud je nutné vrátit finanční částku, vrací se na číslo účtu které uvede zákazník na náš e-mail. Jestliže zákazník nemá bankovní účet, po domluvě, může být částka zaslána i jinou formou, ale je nutno počítat s náklady, které si prodávající započte do vrácené částky, např. složenkou (poštovné + administrativní náklady = 80 Kč). 

Prodávající nemusí souhlasit s výměnou zboží nebo opravou a může se rozhodnout vrátit finanční částku za zboží případně dopravu, pokud bude reklamace uznána.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží nebo osobní předání je :

Obchod-detem.cz

Kostelní 658

43401 Most

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Každý zákazník, který nakoupí u nás elektrozařízení má možnost bezplatně vrátit jeden kus podobného zařízení (tzv. kus za kus). Zboží lze vrátit dvěma způsoby. 

 • Osobní předání na výdejním místě: Obchod-detem.cz, Kostelní 658, Most, 43401
 • Objednáním svozu na emailové adrese info@obchod-detem.cz.

 

Informace o ochraně osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Anglická zkratka GDPR. Dále se řídíme platnými zákony České republiky.
 • Kupující bere navědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně IČ a DIČ podnikatele. (dále společně vše jen jako "osobní údaje")
 • Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zapojujících se do procesu objednávky (dopravce, zaměstnanci) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
 • Kupující má možnost při nákupu dát souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů (pouze e-mailová adresa) srovnávacímu portálu za účelem získávání hodnocení kvality služeb.
 • Srovnávací portály se zavazují zajistit maximální  ochranu osobních údajů technickými a organizačními prostředky zabezpečení (softwarová ochrana, přístupová práva, povinnost mlčenlivosti zaměstnanců).
 • Osobní údaje budou pro případné reklamace, servisu zboží a z důvodů lhůty pro náhradu škody uchovávány po dobu 15 let. Pro daňové účely je nutné uchovávat některé údaje 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě.
 • Přístup k těmto datům má zpracovatel a majitel obchodu : Jiří Hudec , dále zaměstnanec: Jiří Jelínek, a to pouze za účelem vyřízení objednávky a případných reklamací a vedení účetnictví.
 • V přípedě kdy si přejete vymazat některá data, a lze to provést aniž by bylo narušeno účetnictví firmy. Můžete tak učinit emailovou zprávou na hudec-jiri@email.cz, kde napíšete jaká data si přejete vymazat. Vymazání dat (pokud to není v rozporu s daňovou evidencí) provede Jiří Hudec a to ihned po přečtení emailu, pokud to bude v rozporu s daňovou evidencí budete informováni po emailu
 • Zabezpečení dat: ty které jsou uchovávány elektronicky, jsou zabezpečeny  heslem a přihlašovacím jménem, ty které je nutné uchovávat papírově, (např. některé reklamace, smlouvy) jsou v uzamčené kanceláři
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu
 • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Ohledně informací o zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na majitele obchodu Jiřího Hudce, e-mail: hudec-jiri@email.cz
 • Kupující se v případě že se domnívá že dochází k porušení jeho práv z hlediska ochrany osobních údajů, může obrátit na dozorový orgán jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací