Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání newsletterů

OBCHODNÍ A INFORMAČNÍ EMAIL JE ZASÍLÁN MAX. 1 x ZA 14 DNÍ, MŮŽETE JEHO ZASÍLÁNÍ KDYKOLIV ODMÍTNOUT KLIKNUTÍM NA ODKAZ UMÍSTĚNÝ V EMAILU

 

iNFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu
  2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
  3. Kupující se v případě že se domnívá že dochází k porušení jeho práv z hlediska ochrany osobních údajů, může obrátit na dozorový orgán jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/

....