AKČNÍ VÝPRODEJ
Dětské zboží
Aktuality

14.8.2018

Spuštěn blog - najdete zde informace o hračkách i o dětech

 

 

 

 

Všeobecná pravidla kulečníku Pool

Vloženo: 05. 09. 2010

Všeobecná pravidla POOL

1. Všeobecná pravidlaNásledující všeobecná pravidla se vztahují na všechny discipliny, pokryté těmito pravidly,s výjimkou přímého rozporu se specifickými pravidly discipliny. Dále směrnice pro poolový kulečník pokrývají aspekty hry, které nejsou přímo zmíněny v pravidlech hry, jako např. specifikaci vybavení nebo organizaci soutěží.

 

Discipliny poolového kulečníku se hrají na plochém stole pokrytém suknem a ohraničeném gumovými mantinely. Hráč používá tágo k zasáhnutí bílé koule, která následně zasahuje barevné koule. Cílem je potápět barevné koule do šesti kapes, umístěných na hranici s mantinely.

Discipliny se liší s ohledem na skutečnost, které koule jsou řádnými cíli a jaké jsou požadavky na výhru v zápasu.

[Ediční poznámka k anglické verzi pro USA: mužský rod se používá pro jednoduchost vyjadřování a není míněn jako určení pohlaví hráčů ani funkcionářů. Slovo “game” se používá pro odvolání na disciplinu spíš než trojúhelník nebo zápas.]

 

1.1 Odpovědnost hráče

Odpovědností hráče je znalost všech pravidel, směrnic a rozpisů použitých pro soutěž. I když turnajové orgány budou činit všechna rozumná opatření, aby takové informace byly řádně vhodnou formou dostupné všem hráčům, je konečná odpovědnost na hráčích.

 

1.2 Rozehrání o pořadí

Rozehrání je prvním strkem zápasu a určuje pořadí pro hru. Hráč, který vyhraje rozehrání, rozhoduje o tom, kdo bude hrát jako první. Rozhodčí umístí kouli na každé straně stolu do záhlaví blízko přední čáře. Hráči zahrají přibližně ve stejném čase tak, aby zasáhli svou koulí zadní mantinel s cílem vrátit kouli blíž k přednímu mantinelu, než soupeř. Rozehrávací strk je chybný a nemůže vyhrát, pokud rozehraná koule:

 • (a) překročí podélnou čáru;
 • (b) kontaktuje zadní mantinel víc než jednou;
 • (c) je potopená nebo vyhozená ze stolu;
 • (d) dotkne se podélného mantinelu; nebo
 • (e) koule se zastaví v rámci rohové kapsy tak, že překročí linii předního mantinelu. Navíc bude rozehrání vadné, pokud dojde k faulu na bílé, jinému než 6.9 Koule v pohybu.

Hráči zopakují rozehrání, pokud:

 • (a) rozehrávaná koule je zasažena až poté, co druhá koule již zasáhla zadní mantinel;
 • (b) rozhodčí není schopen určit, která z koulí se zastavila blíž k přednímu mantinelu;
 • (c) obě rozehrání byla vadná.

 

1.3 Vybavení používané hráčem

Vybavení musí odpovídat existujícím specifikacím WPA pro vybavení. Obecně hráči nemají povoleno zavádět neobvyklé vybavení do hry. Použití uvedené níže, mimo jiné, je považováno za normální. Pokud si hráč není jist konkrétním využitím vybavení, měl by to probrat s vedením turnaje před zahájením hry. Vybavení musí být používáno pouze pro účel a způsobem, k němuž bylo vybavení určeno. (viz 6.16 Nesportovní chování)

 • (a) Tágo – hráč je oprávněn během zápasu střídat tága, jako jsou rozstřelovací, skákací anormální tága. Smí užívat jak zabudované, tak přídavné nástavce k prodloužení délky tága.
 • (b) Křída – hráč smí používat křídu na hlavičku tága, aby předcházel kiksům, a smí používat svou vlastní křídu, pokud je její barva v souladu se suknem.
 • (c) Mechanické můstky (hrábě) – hráč smí použít nejvíce dva můstky k podpoře tága během strku. Složení můstků je na hráči. Smí použít svůj vlastní můstek, pokud je podobný můstkům standardním.
 • (d) Rukavice – Hráč smí používat rukavice pro zlepšení úchopu a/nebo funkce ručního můstku.
 • (e) Pudr – Hráč má povoleno užívání pudru v rozumném množství, určeném rozhodčím.

 

1.4 Nastavování koulí

Koule jsou nastavovány (vraceny do hry na stůl) na podélnou čáru (na dlouhou osu stolu) co nejtěsněji k zadnímu bodu a mezi zadní bod a zadní mantinel, a to bez pohnutí překážejících koulí. Když vracená koule nemůže být nastavena na zadní bod, měla by být nastavena do kontaktu (je-li to možné) s příslušnou překážející koulí. Pokud však bude bílá koule sousedem nastavené koule, neměla by být koule nastavena do kontaktu s bílou; malá mezera musí být zachována. Je-li celá podélná čára až k zadnímu mantinelu blokována jinými koulemi, nastaví se koule před zadní bod co nejtěsněji k němu.

 

1.5 Hra z ruky

Při hře z ruky smí hráč umístit bílou kouli kamkoliv na hrací plochu (viz 8.1 Součásti stolu) a smí pokračovat v přemisťování koule, dokud neuskuteční strk (viz definici 8.2 Strk). Hráči mohou použít libovolnou část tága k přemisťování koule, včetně hlavičky tága, avšak bez pohybu pro dopředný úder. V některých hrách a pro většinu rozstřelů může být umístění omezeno na záhlaví v závislosti na pravidlech hry. Pak mohou vzniknout fauly -  6.10 Vadné umístění bílé a 6.11 Vadná hra ze záhlaví.

Zahrává-li hráč z ruky v záhlaví a všechny legální cílové koule se nacházejí v záhlaví, smí požádat, aby legální cílová koule, která se nachází nejblíže k přední čáře, byla přemístěna k zadnímu bodu (viz 1.4). Pokud dvě nebo více koulí jsou ve stejné vzdálenosti od přední čáry, může hráč určit, která z nich má být takto přemístěna. Cílová koule, stojící přímo na přední čáře, je hratelná.

 

1.6 Řádný hlášený strk

Ve hrách, v nichž je hráč povinen hlásit strky, musí být pro každý strk ohlášena zamýšlená koule a kapsa, pokud to není zřejmé. Podrobnosti strku, jako zásahy mantinelů nebo jiné kontaktované nebo i potopené koule nehrají roli. Pro jeden strk lze ohlásit pouze jedinou kouli. Pro započítání hlášené koule musí být rozhodčí přesvědčený, že byl zahrán zamýšlený strk. Pokud by tedy byla možnost záměny, např. při hraní přes mantinel, kombinace nebo podobného strku, hráč na strku by měl kouli a kapsu hlásit. Je-li rozhodčí nebo soupeř na pochybách, jaký strk má být zahrán, měl by požádat o nahlášení strku. Ve hlášených hrách může hráč na strku ohlásit „jistotu“ místo koule a kapsy a pak po strku předat hru soupeři. Zda budou koule po jistotě vraceny na stůl, záleží na pravidlech konkrétní hry.

 

1.7 Sednutí koulí

Koule si může drobně sednout poté, co se zdá, že se již zastavila, nejspíš v důsledku drobných nepřesností koule nebo stolu. Pokud to nevyvolá spadnutí koule do kapsy, je to pokládáno za běžné riziko hry a koule se nepřemisťuje zpět. Pokud koule spadne do kapsy v důsledku takového sednutí, pak je tato navrácena co nejpřesněji do své původní pozice. Pokud si koule sedne do kapsy během nebo těsně před zahráním strku, a má to vliv na strk, rozhodčí obnoví pozici a strk se zopakuje. Hráč na strku není potrestán za strk v okamžiku sednutí koule (viz také 8.3 Potopené koule).

 

1.8 Obnova pozice

Je-li nezbytné obnovit pozici koulí nebo je očistit, rozhodčí umístí posunuté koule do jejich původních pozic podle svých nejlepších schopností. Hráči jsou povinni akceptovat rozhodnutí rozhodčího o umístění.

 

1.9 Vnější rušení

Pokud se během strku vyskytne vnější rušení, které má vliv na výsledek tohoto strku, rozhodčí obnoví postavení koulí před strkem a strk se zopakuje. Pokud rušení nemělo vliv na strk, rozhodčí přenastaví zasažené koule a hra pokračuje. Pokud koule nelze nastavit do jejich původních pozic, situace se vyhodnotí jako pat.

 

1.10 Vyžádání rozhodnutí a pravidla protestu

Pokud má hráč pocit, že se rozhodčí dopustil chyby při rozhodování, může rozhodčího požádat, aby přehodnotil své rozhodnutí nebo nevyhlášení rozhodnutí, ale rozhodnutí rozhodčího jsou konečná. Přesto, pokud má hráč pocit, že rozhodčí neuplatňuje pravidla správně, může požádat o rozhodnutí stanovenou odvolací autoritu. Rozhodčí přeruší hru, dokud odvolání probíhá (viz také část (d) pravidla 6.16 Nesportovní chování). Fauly musejí být hlášeny bezprostředně (viz 6. Fauly).

 

1.11 Odstoupení

Když hráč odstoupí, ztrácí zápas. Například, když hráč rozšroubuje své sešroubované hrací tágo v době, kdy je soupeř u stolu a během soupeřovy rozhodující hry v zápase, bude to pokládáno za odstoupení ze zápasu.

 

1.12 Pat

Pokud rozhodčí shledá, že není dosahováno žádného pokroku směrem k výsledku, vyhlásí své rozhodnutí a každý z hráčů dostane tři další náběhy u stolu. Pak, pokud rozhodčí usoudí, že stále nedošlo k pokroku, oznámí pat. Pokud souhlasí oba hráči, může být pat vyhlášen i bez odehrání tří dodatečných náběhů. Procedura pro pat je specifikována v pravidlech jednotlivých her.

Kulečníky můžete zakoupit zde: https://www.obchod-detem.cz/stolni-a-cestovni-hry.html

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací